Αν είστε χρήστης του terminal στο macOS σίγουρα θα έχετε βρεθει στην δυσάρεστη θέση να θέλετε να κάνετε auto-complete με το tab, και αυτό να μην προχωρά επειδή είναι case sensitive, κι ο φάκελος ή το αρχείο το οποίο θέλετε να προσπελάσετε είναι γραμμένο με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.

Η λύση εκτός από την προφανή γραφή του ονόματος με κεφαλαίο τον πρώτο χαρακτήρα είναι να περάσετε την διπλανή εντολή στο terminal και στην συνέχεια απλά να το επανεκιννήσετε. Πλέον το autofill είναι insentitive σε κεφαλαία και η ζωή σας ενα κλικ πιο εύκολη!

Η διαδικασία προφανώς είναι αναστρέψιμη, και ακολουθεί και η αντίστοιχη εντολή. Enjoy!!!

> echo "set completion-ignore-case On" >> ~/.inputrc
> echo "set completion-ignore-case Off" >> ~/.inputrc