Το iOS ήρθε με πολλές και σημαντικές προσθήκες και αλλαγές, κυρίως στο iPad, αλλά η πιο σημαντική, τουλάχιστον οπτικά, ήρθε και στο iPhone, και δεν είναι άλλη από το ανανεωμένο Control Centre.

Η Apple έφερε ένα φρέσκο οπτικά και χρηστικά νέο μενού, το οποίο μέχρι ένα βαθμό επιτρέπει και την παραμετροποίηση του από τους χρήστες. Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα για άμεση πρόσβαση σε mobile internet, wifi, Bluetooth, brightness, volume, κλπ.

Έντονη συζήτηση έχει ξεσπάσει όμως, καθώς όπως έγινε γρήγορα αντιληπτό πως οι διακόπτες για το WiFi και Bluetooth δεν απενεργοποιούν εντελώς τα αντίστοιχα chips, αλλά αντιθέτως απλά επιτρέπουν την άμεση αποσύνδεση από την εκάστοτε συσκευή/ δίκτυο αφήνοντας όμως την λειτουργία ανοιχτή.

Το θέμα πήρε τέτοιες διαστάσεις όπου η Apple αναγκάστηκε να εκδώσει μια ανακοίνωση διευκρινίζοντας τον τρόπο λειτουργίας του Control Centre αλλά και την σκοπιμότητα πίσω από αυτό. Ο λόγος που τα radios παραμένουν ενεργά λοιπόν σύμφωνα με την εταιρία είναι για την αρμονική συνέχεια χαρακτηριστικών όπως like AirDrop, AirPlay, Handoff, Instant Hotspot, Apple Pencil, Apple Watch και Location Services.

Τέλος σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση οι λειτουργίες μένουν στο παρασκήνιο ενεργές μέχρι:

Wifi

  • Ενεργοποιηθεί το Wi-Fi στο Control Center
  • Χειροκίνητα συνδεθείτε σε ένα ασύρματο δίκτυο SettingsWiFi
  • Περπατήσετε ή οδηγήσετε σε μια καινούργια περιοχή
  • Η ώρα πάει 05:00
  • Επανεκκινήσετε την συσκευή σας

Ομοίως για το Bluetooth

  • Ενεργοποιηθεί το Bluetooth στο Control Center
  • Χειροκίνητα συνδεθείτε σε μια Bluetooth συσκευή SettingsBluetooth
  • Η ώρα πάει 05:00
  • Επανεκκινήσετε την συσκευή σας