Πριν αρκετούς μήνες το Dropbox ανακοίνωσε το Paper, έναν κειμενογράφο που θα πατάει πάνω στις Cloud υπηρεσίες της και θα επιτρέπει την συνεργασία μεταξύ ομάδων χρηστών. Η υπηρεσία ήταν σε κλειστή beta εδώ και σχεδόν 10 μήνες, αλλά εδώ και λίγες ημέρες μπορεί ο καθένας να συμμετάσχει στην ανοιχτή.

Το νέο εργαλείο, το οποίο προσφέρεται και σε app για Android και iOS, θα δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να προσθέσουν κείμενο, φωτογραφίες, embedded βίντεο αλλά και κώδικα με αυτόματη μορφοποίηση, καθώς επίσης και λίστες ή ανάθεση εργασιών σε χρήστες με χρήση του συμβόλου @.

Το Dropbox επιχειρεί να εισέλθει σε μια κατηγορία όπου ήδη υπάρχουν δυνατοί ανταγωνιστές όπως η Microsoft (office365), Google Docs, Box ή  και Evernote. To δυνατό του χαρτί όμως σε σχέση με τις αντίστοιχες υλοποιήσεις των υπολοίπων, είναι πως διαθέτει την πληρέστερη υπηρεσία Cloud, και αυτό ίσως την ξεχωρίσει άμεσα, κυρίως στο business τομέα, που είναι και το target group της υπηρεσίας.

Embeds

Keep using the apps you love. Embed files from YouTube, Google, and of course, Dropbox.

Task lists

Make lists, even nested ones, to track tasks, big or small.

Code

Auto formatting makes it simple to create with code blocks.

Share instantly

Send docs with just a click to whoever you choose—one person, your team, or your entire company.

Iterate in real time

Work with your team at the same time, in the same doc. See feedback and edits immediately.

Comment with style

Share thoughts quickly with inline comments. Make it fun with stickers.

Πηγή | Dropbox