Μια νέα εφαρμογή που επιτρέπει σε εταιρίες ή μικρές ομάδες μια πιο εύρυθμη λειτουργία και συνεργασία ήρθε από την Microsoft. Το όνομα της Planner, και ίσως θυμίσει το γνωστό Trello σε όσους έχουν εμπειρία με ανάλογα apps.
Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν σαν τμήμα της Office 365 σουίτας, και δεν είναι τίποτα άλλο από μια υπηρεσία project management.
Η Microsoft δεν ανακαλύπτει τον τροχό, αλλά υιοθετεί την απλή λογική χρήσης ενός λευκού πίνακα με κάρτες σημειώσεων, για να παρακολουθεί κανείς projects ή να ανταλλάζει αρχεία. Σημαντικό στοιχείο όμως της πρότασης της Microsoft είναι η διαδραστική συνεργασία με τις εφαρμογές OneNote και Outlook.

Στην πράξη, το Planner επιτρέπει ομάδες ή οργανισμούς να δημιουργήσουν κοινά πλάνα, να τα οργανώσουν, να επιμερίσουν ευθύνες και αρμοδιότητες, να ορίσουν εργασίες, προθεσμίες, να διαμοιραστούν αρχεία, ενώ η πλήρης εποπτεία έρχεται μέσα από εύχρηστα dashboards και email notifications.

Επιγραμματικά λοιπόν:

  • Easy to use
  • Organize work visually
  • Visibility and transparency
  • Collaborate around tasks
  • Works across devices
  • Email notifications