Η Apple πριν λίγες ημέρες διέθεσε και επισήμως το iOS 9.3. Η εγκατάσταση όμως δεν ήταν το ίδιο εύκολη για όλους.

Συγκεκριμένα μερίδα χρηστών ανέφερε, πως η εγκατάσταση δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί, καταλήγοντας σε συσκευές που είχαν μείνει σε κατάσταση inactive.

Σύμφωνα με την ίδια την εταιρία σε κάποιες παλαιότερες συσκευές, ο χρήστης απαιτείται κατά την εγκατάσταση να συμπληρώσει το Apple ID και τον κωδικό του για να ολοκληρωθεί η ενημέρωαη του λογισμικού.

“Σε κάποιες περιπτώσεις, αν οι πελάτες δεν θυμούνται τον κωδικό τους, οι συσκευές του θα κραμείνουν σε ανενεργή κατάσταση μέχρι να ανακτηθεί ή γίνει reset ο κωδικός”.

Τελικά η Apple απέσυρε χθες το update για τις εν λόγω συσκευές, και το ξαναδιέθεσε σήμερα,  με διαφορετικό build number (13E236) και διορθώνοντας το εν λόγω πρόβλημα ( το οποίοφαίνεται να αφορά τελικά μόνο τους ιδιοκτήτες iPad 2 ).

Στο εν τω μεταξύ είχε δώσει και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης για όποιον αντιμετώπιζε πρόβλημα. Συγκεκριμένα πρότεινε την αφαίρεση του Activation Lock μέσω iCloud ή την εισαγωγή/αλλαγή κωδικού μέσω iTunes.

Sign in to iCloud.com from a computer. You can get help if you forgot your Apple ID or need to reset your Apple ID password.
Open Settings and scroll to the My Devices section.
Confirm that your device is listed in the My Devices section. If you don’t see it listed, check all your accounts.
If you still need help, try these steps in iTunes from a computer:
Connect your iPhone, iPad, or iPod touch to the computer.
Open iTunes. Make sure that you have the latest version of iTunes.
Select your device. You should see the Activate

[your device] screen in iTunes.
Enter your Apple ID and password and click Continue.
Or try to sign in to iCloud.com, so you can remove Activation Lock:
Turn off your device or take it offline.
Sign in to iCloud.com with your Apple ID and password.
Open Find My iPhone.
Select All Devices, then select your device.
Click Remove from Account. If you still see a map in the device detail view, select All Devices again, click Remove icon next to your device, then click Remove.
After you set up your device successfully, make sure that you sign in to iCloud and turn on Find my iPhone again.
If you need help, contact Apple Support.