Λίγο πολύ σε όλους έχει τύχει να κατεβάσουν καταλάθως ή εσκεμμένα τον Chrome App Launcher. Η λειτουργία αυτή ενδεχομένως να φανεί χρήσιμη στους full time χρήστες του Chrome, αλλά ενδέχεται να μην σας είναι χρήσιμη καθόλου, ειδικά αν προτιμάτε Safari, Opera ή Firefox κλπ. Η  απεγκατάσταση σε αυτή την περίπτωση του App Launcher δεν είναι τόσο προφανής όσο η εγκατάσταση, ενώ λύσεις εφαρμογών τύπου AppDelete ίσως δεν μπορέσουν να βοηθήσουν.

Η διαδικασία διαγραφής παρ’ όλα αυτά είναι ιδιαίτερα απλή αν και όχι τόσο προφανής για μη εξοικειωμένους χρήστες με το OS X. Απλά ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα και δείτε τα αντίστοιχα screenshots.

  1. Οι εφαρμογές βρίσκονται στο LaunchPad.
  2. Απλά μεταφέρετε με ένα απλό drag το Chrome App Launcher στο Dock.
  3. Δεξί κλικ, options/ Show in Finder
  4. Εκεί θα δείτε όλες τις εφαρμογές, που έχουν εγκατασταθεί μέσω του Chrome. Μαρκάρετε το Chrome App launcer μόνο και διαγράψτε το. Αν διαγράψετε και τις υπόλοιπες εφαρμογές του Chrome (extentions) θα πρέπει να τα ξανακατεβάσετε, έτσι ώστε να δουλεύουν.
  5. Τέλος απλά τραβήξτε το εικονίδιο από το Dock στο  desktop και αφήστε το (θα εξαφανιστεί).