Μια ενδιαφέρουσα λειτουργία υπάρχει “κρυμμένη” για όσους χρησιμοποιούν το stock Mail app του iOS.

Συγκεκριμένα αφορά όποιον θελήσει να απαντήσει σε ένα email, αλλά ενδιαφέρεται να επιλέξει μόνο ένα τμήμα του εν λόγω email, κι όχι όλο το κείμενο.

Η διαδικασία είναι απλή, όπως φαίνεται και στα παρακάτων screenshots.

 

  1. Επιλέξτε το κομμάτι του κειμένου, που σας ενδιαφέρει.
  2. Πατήστε reply.

Στο νέο email που θα δημιουργηθεί, θα προσέξετε, πως στο σώμα του email κάτω από το δικό σας κείμενο θα βρίσκετε μόνο το κομμάτι του αρχικού email που επιλέξατε, κι όχι όλο το κείμενο όπως είθισται.

Η εντελώς ίδια λειτουργία υπάρχει με τα ίδια βήματα ακριβώς και στην stock email εφαρμογή για Mac OS El Capitan!