Τίτλοι τέλους για την δημοφιλή εφαρμογή email Mailbox, την οποία εξαγόρασε το 2013 η Dropbox. Με μια επιστολή, που εστάλη σήμερα σε όλους τους χρήστες, η ομάδα του Mailbox ανακοίνωσε εμμέσως, πως η Dropbox δεν φαίνεται να είναι σε θέση να διαθέσει την προσοχή, που απαιτείται για μια email client εφαρμογή, καθώς δεν την υπολογίζει στο business plan της. Η ομάδα σύμφωνα με την επιστολή αποφάσισε, πως για να αυξηθεί η παραγωγικότητα των χρηστών σε επίπεδο email, πρέπει να η προσοχή να εστιαστεί στον εξορθολογισμό της ροής εργασιών, που παράγει τόσα email εξαρχής.
Το Mailbox ξεκίνησε σαν μια εντελώς επαναστατική εφαρμογή διαχείρισης email, δίνοντας στον χρήστη επιλογές υπενθύμισης και ιεράρχησης του inbox του για την καλύτερη και παραγωγικότερη χρήση του. Ξεκίνησε με τεράστιο hype, σύστημα προσκλήσεων για να καλύψει την τεράστια ζήτηση, και χρήση δικών της σέρβερ αλλά και του iCCloud για την υποστήριξη push notifications. Τράβηξε από την αρχή την προσοχή, έγινε port σε MacO S, ενώ σύντομα ήρθε και η εξαγορά από την Dropbox.
Η εφαρμογή θα πάψει να είναι διαθέσιμη και σε ανάπτυξη από τις 26 Φεβρουαρίου 2016.

Παράλληλα η μητρική εταιρία αποφάσισε, να σταματήσει την ανάπτυξη άλλης μιας εφαρμογής, της Csrousel, η οποία χρησιμοποιείτο για backup και προβολή φωτογραφιών, που είναι αποθηκευμένες στον dropbox λογαριασμό σας. Η εταιρία ανακοίνωσε, πως μελλοντικά θα ενσωματώσει λειτουργίες της εφαρμογής στην αντίστοιχη του Dropbox. Η ημερομηνία τερματισμού είναι 31 Μαρτίου 2016, ενώ τονίζεται πως δεν επηρεάζονται τα αποθηκευμένα αρχεία των χρηστών, προς αποφυγή παρεξηγήσεων.