Σας έχει τύχει να ψάχνετε κάποιο αρχείο συστήματος, ή οτιδήποτε άλλο αλλά αυτό να είναι hidden και να μην ξέρετε πως να το δείτε στον Finder;

Η λύση είναι απλή, ανοίξτε το Terminal και δώστε τις παρακάτω εντολές:

Απόκρυψη:

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE
killall Finder

Προβολή:

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE
killall Finder