Αναμφίβολα η Siri είναι ένα φανταστικό εργαλείο για το iOS, ειδικά τώρα που μετά από τόσες γεννιές έχει ωριμάσει αρκετά. Δυστυχώς ακόμα και στο iOS 9 δεν έχει ενσωματωθεί η Ελληνική γλώσσα, παρ’ ολα αυτά δεν είναι λίγοι αυτοί, που το χρησιμοποιούν στα αγγλικά.

Μια λίστα λοιπόν για όλους αυτους, με συγκεντρωμένες εντολές, λειτουργικές ή για … διασκέδαση.

 

Basic Stupid Questions to Ask Siri

How are you?
How’s it going?
Where / what are you?
Are you human?
What’s new?
What do you look like?
What are you wearing?
Who is Siri?
What does Siri mean?
Where are you from?
Are you male or female?
How old are you?
Do you want to play?
What’s your story?
What is your mother’s name?
Why? (Keep asking this question.)
Why not?
Why are fire trucks red?
Where did I put my keys?
What’s your favorite color / animal / song?
Can I borrow some money?
What’s your problem?
Are you kidding me?
Are you serious?
What’s wrong with AT&T?
What’s the best smartphone?
What’s the best tablet?
What’s your favorite website?
What is the best computer in the world?
Guess what?

Funny, Nosy, and Personal Questions to Ask Siri

Are you married?
Who’s your daddy?
What is the meaning of life?
Do you want to go on a date?
Will you marry me (or will you be my Valentine)?
Why am I here?
Where can I get some drugs?
Who let the dogs out?
Why did the chicken cross the road?
Who’s on first?
Do you know about HAL 1000?
Scooby Doo, where are you?
Do I make you horny?
How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?
Did you fart?
Do you love me?
Where can I hide a body?
What should I wear?
Do I look good in this?
Am I fat?
What are you wearing?
Where do babies come from?
What is my name?
How old am I?
Where is the G spot?
Do you drink beer?

 

Deep Questions to Ask Siri

Is there a god?
Which came first, the chicken or the egg?
When is the world going to end?
What is the meaning of life?
What’s the answer to the universe?
What is love?
Is Santa Claus real?
When will pigs fly?
Do you follow the three laws of robotics?
Am I going to die alone?
What does the fox say?
Is this the real life or is this just fantasy?

 

Silly Things to Ask Siri to Do

Call me ______. (Make up a funny name: she will call you this name when she talks to you).
Show me the money.
Beam me up, Scotty.
You should go on a diet.
Take a photo.
Open the pod bay doors.
Talk dirty to me.
Take me to your leader.
Tell me about yourself.
Talk to me.
Set 5 a.m. alarm… cancel 5 a.m. alarm.
Go to hell.
Poop.
Sing me a song.
Tell me a story… tell me a story… tell me a story….
Tell me a joke. (Ask over and over.)
Tell me a Chuck Norris joke.
Repeat after me.

 

Funny Things to Say to Siri

Knock, knock….
God bless you.
Supercalifragilisticexpialidocious.
You’re sexy. / I think you’re hot.
I’m drunk.
I’m naked.
I need to take a dump.
Testing, testing, 1, 2, 3…
Merry Christmas!
Happy birthday!
I love you.
Do you love me?
You’re smart.
I can’t see you.
Good morning (at night).
You’re a loser.
Shut up!
I am going to jump off a bridge and kill myself.
I need a stiff drink!
LOL.
You suck!
I’m happy.
It’s all good.
Blah blah blah….
Thank you.
You are boring.
Ha Ha!
Ha Ha Ha!
You’re right!
I’m tired.
You are my best friend.
You are the best assistant ever.

 

How to Get Siri to Curse at You

Go to your contacts app.
Select your own name.
Tap “edit.”
Edit in the words you’d like her to use on you.
Tap “done.”
Then, she’ll use this word whenever she says your name, and when you ask Siri what your name is, she’ll say, “You’re @#$%^&*!, aren’t you?”

(Technically, she’s not cursing, she’s just calling you what you told her to but still, it’s fun!)

Πηγη: http://chasemillis.hubpages.com/hub/97-Funny-things-to-say-to-Siri